[1]
aryo bayu wibisono, “Wanita Dalam Film Setan Jawa ”, gestalt, vol. 5, no. 2, pp. 41–48, Nov. 2023.